PFR Mieszkania S.A.

ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa

KRS: 0000840066
NIP: 5252822394
REGON: 386004562